Wanderarbeiter
(Fotos: Pixabay, Unsplash)
15.05.2015
Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeitende

IG BAU е твоят синдикат по отношение на браншовете строителство и земеделие. Той има офиси на територията на цяла Германия. Синдикат е доброволно обединение на работници. В Германия  синдикатите са разделени на браншове.  Те договарят заедно с работниците колективни договори за отделни предприятия или  за цели браншове. Тези договори предвиждат по-добри условия на труд от установените по закон. Освен това синдикатите подпомагат своите членове при проблеми в сферата  на трудовото и социалното право. Синдикатите се финансират от членските вноски на  своите членове. По този начин те са независими от работодателите и от политиката.  Членството е доброволно и работодателя не разбира за него.

Членството започва с плащане на членския  внос и завършва автоматично след дванадесет месеца  без предизвестие, ако не бъде подновено.

Годишният членски внос се събира за 12 месеца напред.

Членски внос
Таксата за годишен членски внос е на стойност:

  • в сектора строителство от 1.1.2021 187,20 евро.
  • в сектора земеделие от 1.10.2022 177,00 евро.

Услуги

Членският внос включва следните услуги:

  • Консултиране и информация.
  • Незабавна трудово- и социално- правна защита в Германия.
  • Застраховане срещу търсене на отговорност и обезщетение за щети  например на превозни средства и уреди.

...и още много.

Централен телефонен номер за информация на български език: (+ 49) 0391 4085-106

Контакт

Fields marked with a * are required and must be completed.

New Code

Please enter the displayed code in the following field:

* Required field
online registration
Натисни снимката, за достъп към формуляра за регистрация.

Допълнителна информация

Брошура за членство за мобилни работниц.

Уеб приложение за мобилни работници в селското стопанство (с информация за Корона, здравеопазване, номера за спешни случаи).

Съвместното управление на работното място засяга всички.

Корона и Трудово право Често задавани въпроси.