Wanderarbeiter
(Fotos: Pixabay, Unsplash)
01.07.2016
Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeitende

Jesteśmy Twoim związkiem zawodowym  w sektorze budowlanym i rolnym w Niemczech. Mamy biura w całym kraju. Związek zawodowy to organizacja pracowników. Związki zawodowe w Niemczech są zorganizowane w strukturach branżowych. Wspólnie negocjujemy układy zbiorowe dla poszczególnych firm lub całych branż, ponieważ układy zbiorowe zawsze zapewniają lepsze warunki niż kodeks pracy. Naszych członków wspieramy również w przypadku problemów w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego. Związki zawodowe są finansowane ze składek swoich członków. Dlatego też są  bezpartyjne i niezależne od pracodawców. Członkostwo jest dobrowolne, a pracodawca nie jest o nim powiadamiany.

Członkostwo rozpoczyna się z dniem uiszczenia składki a kończy z upływem 12 miesięcy bez konieczności wypowiedzenia, chyba, że zostanie odnowione.

Składka roczna jest pobierana z góry za 12 mies.

Składka roczna wynosi

  • w branży budowlanej od 1.1.2021 187,20 euro
  • w rolnictwie od 1.10.202177,00 euro

Świadczenia

Jako członek związku w ramach opłaconej składki otrzymasz:

  • Poradę i informację
  • Ochronę swoich praw pracowniczych i praw socjalnych w Niemczech, od dniaprzystąpienia
  • Ubezpieczenie na wypadek roszczeń z tytułu odpowiedzialności np. w zw. ze szkodami na pojazdach lub urządzeniach

...i wiele więcej.

Centralny numer telefonu do informacji w języku polskim: (+ 49) 0391 4085-108

Kontakt

Fields marked with a * are required and must be completed.

* Required field
online registration
Kliknij na zdjęcie, aby przejść do formularza zgłoszeniowego

Informacje dodatkowe

Ulotka o rocznym członkostwie pracowników migrujących.

Aplikacja internetowa dla pracowników migrujących w rolnictwie (z informacjami o Corona, zdrowiu, numerach alarmowych).

Współdecydowanie w miejscu pracy w Niemczech

3G w miejscu pracy w Niemczech: Co zatrudnieni powinni wiedzieć!

Karta informacyjna dotycząca BHB na placach budowy.