Spargel
(Pixabay)
01.06.2020
Internationales

Migrujący pracownicy w budownictwie i rolnictwie mogą teraz zostać rocznymi członkami IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). W takim przypadku członkostwo rozpoczyna się wraz z wniesieniem składki członkowskiej i kończy się po 12 miesiącach bez powiadomienia, o ile nie zostanie odnowione.

Roczna składka członkowska wynosi:

w budowie: 180 euro w 2020 r
w rolnictwie: 145,20 euro w 2020 r

Pełna opłata za roczne członkostwo pobierana jest z góry. Roczna składka wzrasta wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Usługi:

Opłata obejmuje następujące usługi:

  • Natychmiastowa ochrona prawna pracy i socjalna w Niemczech.
  • Zwolnienie z odzyskania już poniesionych kosztów członkostwa.
  • Porady i informacje.
  • Wsparcie dla strajków.
  • Odpowiedzialność i odszkodowanie, na przykład za pojazdy i sprzęt w ramach usług wynikających z układu zbiorowego z GUV / wydziałem.
  • Informacje o ważnych zmianach sytuacji prawnej lub sporach zbiorowych, jeśli są dostępne w języku ojczystym.
  • Centralny numer dla zapytań serwisowych: rozmowy są przyjmowane w głównych językach, zapytania telefoniczne są obsługiwane przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Pracowników Migrujących (EVW).

Więcej informacji i możliwości kontaktu można znaleźć w broszurach.

Faltblatt zur Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeitende auf Polnisch.

Faltblatt zur Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeitende auf Deutsch.

Faltblatt zur Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeitende auf Englisch.